Warszawa, dn. 22.06.2018r.

Nagroda Specjalna w Plebiscycie „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”

Firma 15-lecia

 


Warszawa, dn. 22.06.2018r.

Nagroda Specjalna w Plebiscycie „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”

Menedżer 15-lecia

 


Warszawa, dn. 22.06.2018r.

Nagroda w Kategorii „Orły Polskiego Budownictwa”

Generalny Wykonawca

 


Warszawa, dn. 22.11.2017r.

Konkurs „Gepardy Biznesu”

Ten Dyplom, to wyróżnienie w XI edycji Konkursu „Gepardy Biznesu 2016” za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przyznane przez Instytut Europejskiego Biznesu, na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.


 

Kraków, październik 2017r.

Konkurs „BUDUJ BEZPIECZNIE”

Dyplom uznania za zdobycie III miejsca w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „BUDUJ BEZPIECZNIE” za Budowę Budynku Usługowo – Produkcyjnego przy ul. Lipskiej 44 w Krakowie.


 

Warszawa, dn. 12.02.2018r.

Nagroda w Konkursie „Efektywna Firma”

Efektywna Firma 2017

 


Warszawa, dn. 12.02.2018r.

Certyfikat

Mocna Firma Godna Zaufania

 


Grudzień 2016r.

Nagroda Specjalna w Konkursie „Buduj Bezpiecznie”

Buduj Bezpiecznie 2016

 

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowe Inspektoraty Pracy. Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczynia się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.


Certyfikat Rzetelności

Niniejszym zaświadcza się, że na dzień wystawienia Certyfikatu EXPRES-KONKURENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, NIP:6762472752, nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A. określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. N. 81, poz. 530).

Autentyczność i aktualność tego certyfikatu można potwierdzić na stronie www.rzetelnafirma.pl, używając kodu: 6670 4PC9

Certyfikat jest ważny 30 dni od daty jego wystawienia

 


 

Małopolski Dąb 2016

Gala Nagrody „Małopolski Dąb 2016”

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się Gala Nagrody „Małopolski Dąb 2016” Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Nagrodą jest uhonorowanie osób i przedsiębiorstw działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, innowacyjności poprzez oferowanie wysokiego poziomu swoich produktów i usług oraz wyróżnili się prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w aktywności gospodarczej (dobrymi praktykami biznesowymi), budując kulturę polskiej przedsiębiorczości oraz tworząc jej najlepsze standardy promowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjności oraz wysokiego poziomu oferowanych produktów i usług.