Nazwa budowy: Budowa Hotelu przy ul. Grzegórzeckiej 10 w Krakowie

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą usługowego sposobu użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także budowa podziemnej kondygnacji garażowo-technicznej oraz przebudowa i budowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, ogrzewczej wraz ze stacją wymienników ciepła, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznych wraz z budową i przebudową istniejącej stacji transformatorowej, a także budowa wewnętrznego układu drogowego wraz z przebudową zjazdu z ul. Grzegórzeckiej, a także likwidacja zbędnych odcinków wewnętrznych instalacji poza budynkami, tj: kanalizacyjnej, grzewczej, wodociągowej, elektrycznej i gazowej.   

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego ,,FRONTON” Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 6973,45


Demontaż żurawia wieżowego


Proces budowlany etapu II

Wizualizacje budowy

Fotogaleria zakończonej inwestycji

Pokoje hotelowe i korytarze

Części wspólne w hotelu

Hotel z zewnątrz


Fotogaleria Budowy

Luty 2023

Grudzień 2022

Październik 2022

Lipiec 2022

Czerwiec 2022

Wrzesień 2021

Lipiec 2021

Czerwiec 2021

Maj 2021

Kwiecień 2021

Luty 2021

Sierpień 2020

Realizacje w toku