Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą usługowego sposobu użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także budowa podziemnej kondygnacji garażowo-technicznej oraz przebudowa i budowa
wewnętrznych instalacji.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego ,,FRONTON” Sp. z o.o.

Sierpień 2020

Realizacje w toku