DOMOSFERA przy ul. Bohomolca w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z garażem i
usługami w kondygnacji parteru
 
Inwestor: Bryksy sp. z o.o. , ul. Lipska 30-721 Kraków
 
Powierzchnia użytkowa: 12 182,04 m2

Wizualizacja budowy

Czerwiec 2020

Maj 2020

Kwiecień 2020

Październik 2019