Budowa przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym

Powierzchnia użytkowa: 2272,66 m2

 

Wizualizacja budowy