Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru oraz garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórką kolidującej infrastruktury technicznej

Inwestor: RPGZ IX Sp. z o.o.

Wizualizacja budowy


Luty 2021

Sierpień 2020

Lipiec 2020

Realizacje w toku