Właśnie ruszyła budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie

Budowa drogi wewnętrznej wraz z jednostronnym chodnikiem, w tym droga pożarowa i naziemne miejsca postojowe, budowa ciągu pieszego oraz drogi pożarowej wzdłuż budynków B i C, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu oraz mała architektura, w tym plac zabaw, budowa instalacji uzbrojenia terenu, w tym: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, kanalizacji ogólnospławnej, złączy kablowych i wewnętrznych linii zasilających nN, oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej

  • Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym 147
  • Ilość mieszkań 251
  • Ilość lokali usługowych 7
  • Powierzchnia zabudowy 3 109,87 m2
  • Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych 18 407,85m2
  • Powierzchnia całkowita kondygnacji podziemnej 5 115,67m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań 11 982,18m²
  • Powierzchnia użytkowa lokali usługowych 1 056,08m²
  • Kubatura (brutto) budynków 75 801,2m³

Inwestor: AFI PROJECT 3 Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: EXPRES-KONKURENT Sp. z o.o. sp.k.

Wizualizacja budowy


Video

Etap I procesu budowlanego

Pokaz ewakuacji z żurawia wieżowego w ramach szkolenia pracowników


Sierpień 2023

Maj 2023

Kwiecień 2023

Luty 2023

Powrót do inwestycji w toku