Dyplom dla Expres-Konkurent za uzyskanie I Miejsca w Konkursie „Buduj Bezpiecznie”

W dniu 19 października w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” oraz „Buduj bezpiecznie”.

Ideą konkursów jest promowanie pracodawców, którzy przestrzegają przepisów prawa pracy, organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także docenienie społecznych inspektorów pracy, aktywnie wpływających na poprawę warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych.

Firma Expres-Konkurent otrzymała Dyplom za zajęcie I. Miejsca w Konkursie „Buduj Bezpiecznie”. Konkurs był organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Nagrodę zdobyła budowa Osiedla KRK Etap I. przy ul. Stańczyka w Krakowie.