Krajowy Konkurs „Buduj bezpiecznie” rozstrzygnięty

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie inwestycji przy ul. Stańczyka. Tym razem na etapie krajowym ocenianych było 13 budów, finalistów wojewódzkiego etapu konkursu „ Buduj bezpiecznie”. Decyzją Głównego Inspektora Pracy, Pani Katarzyny Łażewskiej – Hrycko, Nasza Firma zajęła zaszczytne II miejsce !!! Uzyskanie takiego wyróżnienia otworzyło ścieżkę, którą miejmy nadzieję, podążać będą pozostałe nasze budowy, podnosząc ciągle standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

30.12.2021 Artykuł archiwalny Państwowej Inspekcji Pracy

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu – pionierom Naszej Firmy w osiąganiu najwyższych celów.

Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie pod przewodnictwem Jarosława Leśniewskiego, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy oceniła uczestników krajowego etapu konkursu „Buduj bezpiecznie”.

Jego celem jest promowanie pracodawców, wykonawców robót budowlanych zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a Partnerem Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Na etapie krajowym ocenianych było 13 budów, finalistów wojewódzkiego etapu konkursu. Spośród nich, trzech uzyskało rekomendację Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie do przyznania nagród w konkursie.

Decyzją Głównego Inspektora Pracy, Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, z grona rekomendowanych przez Radę laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Budimex S.A. – budowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów, zgłoszona przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu;

II miejsce – Expres-Konkurent sp. z o.o. sp.k. – budowa zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w części parteru oraz z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórką kolidującej infrastruktury technicznej. Budowa zgłoszona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie;

III miejsce – Skanska S.A. – budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej – I etap znajdujący się w Grodzisku Mazowieckim, budowa zgłoszona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.