Firma Expres-Konkurent wprowadziła nową usługę obejmującą kompleksową obsługę projektów deweloperskich.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i zespole sprawdzonych profesjonalistów, firma gwarantuje klientom B2B optymalne zagospodarowanie zasobów i maksymalne wykorzystanie potencjału rynkowego prowadzonych inwestycji. Projekty deweloperskie mogą być tworzone od etapu wyszukania nieruchomości pod inwestycję, stworzenie koncepcji architektonicznej, po uzyskanie pozwolenia na budowę.

Trzy główne obszary realizowanych usług to:

1. Część marketingowa:

 • Przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu
 • Przygotowanie prospektu informacyjnego (wg ustawy deweloperskiej)
 • Przygotowanie ofert sprzedaży wraz z kartami mieszkań
 • Prowadzenie strony internetowej projektu
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji umów deweloperskich, rezerwacyjnych, umów sprzedaży
 • Bezpośrednia obsługa klientów

2. Część finansowa:

 • Przygotowywanie dokumentacji wymaganej do uwalniania transz kredytu deweloperskiego oraz uwalniania środków z rachunków powierniczych
 • Usługa bankowego inspektora nadzoru (sporządzanie raportów dla banków, dokumentacja fotograficzna projektu, kontrola raportów przerobowych)
 • Współpraca z bankiem w zakresie promes dla klientów detalicznych, oświadczeń RODO
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży mieszkań

3. Część operacyjna:

 • Obsługa prawno-notarialna projektu
 • Obsługa techniczno-informatyczna
 • Pozyskiwanie wymaganych prawem dokumentów w trakcie realizacji , np.: pozwolenie zamienne, zgoda na przyłącza

Zainteresowane firmy i instytucje zapraszamy do kontaktu:

tel: +48 12 657 11 34

e-mail: biuro@expres-konkurent.pl

Formularz kontaktowy


Projekt „Bony sukcesu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy współudziale Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.