Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie złożył podziękowanie na ręce Pani Moniki Wojciechowskiej Pełnomocnika Zarządu Firmy Expres-Konkurent za okazaną pomoc i wsparcie dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

„Państwa inicjatywa daje nam motywację do dalszej pracy na rzecz pacjentów i pomaga utrzymać wiarę w drugiego człowieka.”