Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, złożył podziękowania na ręce Prezesa Zarządu Firmy Expres-Konkurent Pana Bogdana Hadały za okazaną pomoc i wsparcie dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

„Państwa inicjatywa daje nam motywację do dalszej pracy na rzecz pacjentów i pomaga utrzymać wiarę w drugiego człowieka.”