OSIEDLE PRZY MOGILSKIEJ

Budowa przy ul.Łaszkiewicza / Ostatniej w Krakowie

Przedmiotem jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru oraz garażami
podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórką
kolidującej infrastruktury technicznej przy ul. Stańczyka w Krakowie. Budowa została podzielona na II etapy.

Łącznie powstanie tu 338 mieszkań.

Całkowita powierzchnia użytkowa: 24 246m2

Inwestor: DEVELIA S.A.

Wizualizacja budowy

Fotogaleria budowy

Etap – II

Kwiecień 2021

Etap I

Maj 2021

Wrzesień 2020

Sierpień 2020

Lipiec 2020

Kwiecień 2020

Luty 2020

Realizacje w toku