GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów jest:

Expres-Konkurent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków

NIP: 6762472752

Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:

  • wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności
  • rekrutacji
  • zawierania umów i pobierania opłat związanych ze sprzedażą lokali mieszkaniowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Klienci i kontrahenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.

Aktualności

 

BUDUJEMY BEZPIECZNIE

Nagroda za zajęcie III-go miejsca w Konkursie Buduj Bezpiecznie 2016.