Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2021

Spośród 92 667 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2022 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021 uzyskało 6792 firm, bo ich wartość rynkowa w marcu 2021 r. była wyższa niż 100 mln zł. Analiza została przeprowadzona na podstawie wiarygodnych danych za lata 2019-2020 z Krajowego Rejestru Sądowego, zabranych przez wywiadownie gospodarcze.

Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez szesnaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 200 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce.

Na ranking firm składają się wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Instytut Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm w marcu 2021 r. przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystał podstawowe wskaźniki: C/Z i C/Wk.

Na tej podstawie Instytut Europejskiego Biznesu stworzył ranking Wielkich Brylantów Polskiej Gospodarki 2021.

Firma EXPRES-KONKURENT otrzymała tytuł Wielkiego Brylantu Polskiej Gospodarki 2021 za osiągnięcie bardzo wysokiej wartości rynkowej w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2021
Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 – Certyfikat