Złoty Certyfikat Rzetelności Płatniczej

dla

EXPRES-KONKURENT SP. Z O.O. SP. K.

Unikalny Numer Certyfikatu: 097/2019

Firma jest uczestnikiem Programu Rzetelna Firma od 14.06.2011r. niniejszy Certyfikat poświadcza spełnienie wymagań udziału w programie, w tym fakt, że Firma nie posiada na dzień wystawienia certyfikatu żadnych przeterminowanych zobowiązań w KRS BIG SA oraz nie zalega z opłatami wobec ZUS i US.

Data wystawienia Certyfikatu: 15.12.2020r. Aktualność Certyfikatu można potwierdzić na stronie rzetelnafirma.pl

Złoty Certyfikat Rzetelności Płatniczej

Certyfikat Rzetelnosci Platniczej 2019 dla Expres-Konkurent