GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Konkurs Gepardy Biznesu

Ten Dyplom, to wyróżnienie w XI edycji Konkursu „Gepardy Biznesu 2016” za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przyznane przez Instytut Europejskiego Biznesu, na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dn. 22.11.2017r.


 

Certyfikat Rzetelności

Niniejszym zaświadcza się, że na dzień wystawienia Certyfikatu EXPRES-KONKURENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, NIP:6762472752, nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A. określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. N. 81, poz. 530).

Autentyczność i aktualność tego certyfikatu można potwierdzić na stronie www.rzetelnafirma.pl, używając kodu: 6670 4PC9

Certyfikat jest ważny 30 dni od daty jego wystawienia

 


 

Małopolski Dąb 2016

Gala Nagrody „Małopolski Dąb 2016”

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się Gala Nagrody „Małopolski Dąb 2016” Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Nagrodą jest uhonorowanie osób i przedsiębiorstw działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, innowacyjności poprzez oferowanie wysokiego poziomu swoich produktów i usług oraz wyróżnili się prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w aktywności gospodarczej (dobrymi praktykami biznesowymi), budując kulturę polskiej przedsiębiorczości oraz tworząc jej najlepsze standardy promowanie postaw przedsiębiorczych, innowacyjności oraz wysokiego poziomu oferowanych produktów i usług.

W grudniu 2016r. w kategorii Firma średnia, Nagrodę Specjalną otrzymała Firma Expres – Konkurent.

 


 

Buduj bezpiecznie

Konkurs „Buduj bezpiecznie”

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowe Inspektoraty Pracy.

Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczynia się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

p1038570-edit-96x186

 

W tej edycji konkursu, Firma Expres – Konkurent zajęła III miejsce za przygotowanie i realizację Budowy przy ul.Spacerowej w Balicach

 


 

Projekcje filmowe – Live

Przedstawiamy filmy ukazujące przebieg procesów budowlanych:

Balice k/Krakowa

Kraków, ul. Madalińskiego

Aktualności

Gepardy Biznesu

…to wyróżnienie w XI edycji Konkursu „Gepardy Biznesu 2016” przyznane przez Instytut Europejskiego Biznesu…


Certyfikat Rzetelności


Laureat nagrody

„Małopolski Dąb 2016”


Nagroda w konkursie

„Buduj Bezpiecznie”