Adres siedziby:

EXPRES-KONKURENT Sp. z o.o. sp.k.

ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków

E-mail: biuro (at) expres-konkurent.pl

Tel. +48 12 657 11 34


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów jest:

Expres-Konkurent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków

NIP: 6762472752

Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:

  • wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności
  • rekrutacji
  • zawierania umów i pobierania opłat związanych ze sprzedażą lokali mieszkaniowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Klienci i kontrahenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.