Centrala Kraków

ul. Babińskiego 69
30-393 KRAKÓW

NIP: 676-247-27-52

Oddział Tarnów

Bruśnik 199a
33-192 Bruśnik

Tel. 12 657 11 34, Fax 12 266 01 01, E-mail: biuro@expres-konkurent.pl


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów jest:

Expres-Konkurent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków

NIP: 6762472752

Dane osobowe klientów i kontrahentów przetwarzane są w celu:

  • wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności
  • rekrutacji
  • zawierania umów i pobierania opłat związanych ze sprzedażą lokali mieszkaniowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Klienci i kontrahenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.


Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu