Skwerowa 32

Budowa przy ul. Skwerowej w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, częściowo podpiwniczonego z garażami indywidualnymi w parterze.

Inwestor: Epol Estate Sp. z o. o.

Powierzchnia całkowita: 842 m2

Fotogaleria budowy

Solaris Park – Słoneczne marzenie

Solaris Park – Słoneczne marzenie

Budowa przy ul. Stanisława Lema w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma segmentami nadziemnymi: A1 i A2 wraz z garażem podziemnym oraz usługami w parterze segmentu A1.

Inwestor:  SEMACO II Sp. z o.o  sp.k.

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 801,43 m²

Powierzchnia całkowita zabudowy: 12 924,81 m²

Fotogaleria budowy


Coco Springs

Osiedle Coco Springs

Budowa przy ul. Seweryna Goszczyńskiego w Krakowie

Budowa kompleksu usługowo – mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z trzech segmentów mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi.

Nazwa inwestycji: Coco Springs

Powierzchnia użytkowa: 9 937,01 m2

Fotogaleria budowy


D8 Premium Residential

D8 Premium Residential

Budowa przy ul.Dajwór 8 w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i lokalami użytkowymi oraz garażem podziemnym.

Nazwa inwestycji: D8 Premium Residential.

Powierzchnia użytkowa: 1435,77 m2

Fotogaleria budowy


Budowa przy ul.Stańczyka w Krakowie

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru oraz garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórką kolidującej infrastruktury technicznej

Inwestor: RPGZ IX Sp. z o.o.

Fotogaleria budowy


DOMOSFERA

DOMOSFERA

Budowa przy ul.Bohomolca w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z garażem i
usługami w kondygnacji parteru
 
Inwestor: Bryksy sp. z o.o. , ul. Lipska 30-721 Kraków
 
Powierzchnia użytkowa: 12 182,04 m2

Fotogaleria budowy


Osiedle Przy Mogilskiej

OSIEDLE PRZY MOGILSKIEJ

Budowa przy ul.Łaszkiewicza / Ostatniej w Krakowie

Budowa osiedla przy ul. Mogilskiej została podzielona na dwa etapy. Łącznie powstanie tu 338 mieszkań.

I etap, planowany termin zakończenia budowy II kw. 2021 roku

Inwestor: DEVELIA S.A.

Fotogaleria budowy


OGRODY BORKOWSKIE

OGRODY BORKOWSKIE

Budowa przy ul.Obozowej w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z usługami w parterze

Inwestor: Krakowskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. Sp.k.

Powierzchnia użytkowa: 7665,81 m²

Fotogaleria budowy


LUBOSTROŃ PARK

LUBOSTROŃ PARK

Inwestycja deweloperska przy ul.Lubostroń w Krakowie

Osiedle Lubostroń Park to zespół dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych w południowej części osiedla Ruczaj w sąsiedztwie zielonych terenów miejskich.

Powierzchnia użytkowa: 5 000 m2

Opis budowy


SASKA BLU

SASKA BLU

Budowa przy ul.Saskiej w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym w tym naziemnymi miejscami postojowymi, ciągami pieszymi i placem zabaw.

Inwestor: BRYKSY M3 Sp. z o.o. Saska Sp.k.

Powierzchnia użytkowa: 8651,96 m2

Fotogaleria budowy


Budowa Hotelu przy ul.Grzegórzeckiej 10 w Krakowie

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą
usługowego sposobu użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także
budowa podziemnej kondygnacji garażowo-technicznej oraz przebudowa i budowa
wewnętrznych instalacji

Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego ,,FRONTON” Sp. z o.o.

Fotogaleria budowy