Stańczyka w Krakowie

Budowa przy ul.Stańczyka w Krakowie

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru oraz garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórką kolidującej infrastruktury technicznej

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: RPGZ IX Sp. z o.o.

Video i Fotogaleria budowy


Racławicka w Krakowie

Budowa przy ul.Racławickiej w Krakowie

Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, wbudowanymi stacjami transformatorowymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką 5 budynków przy ul. Racławickiej w Krakowie

Inwestor: ACTIV RACŁAWICKA Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: EXPRES-KONKURENT Sp. z o.o. sp.k.

Fotogaleria budowy


Solaris Park – Słoneczne marzenie

Solaris Park – Słoneczne marzenie

Budowa przy ul.Stanisława Lema w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma segmentami nadziemnymi: A1 i A2 wraz z garażem podziemnym oraz usługami w parterze segmentu A1.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor:  SEMACO II Sp. z o.o  sp.k.

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 801,43 m²

Powierzchnia całkowita zabudowy: 12 924,81 m²

Video i Fotogaleria budowy


Osiedle Grzegórzecka 79 w Krakowie Etap II

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi, chodnikami dla pieszych i terenem rekreacji – ETAP II

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 7 Sp. K. (DEVELIA S.A.)

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6875,73 m2

Powierzchnia lokali usługowych: 967,63 m2

Powierzchnia zabudowy: 2152,3 m2

Kubatura budynku: 44531,33 m3

Opis i fotogaleria budowy


SASKA BLU

SASKA BLU Etap III

Budowa przy ul.Saskiej w Krakowie

SASKA BLU to kompleks składający się z kilku budynków realizowanych etapowo, dopełniony wyodrębnionymi strefami rekreacji, zabawy i wypoczynku.

Etap III to budowa dwusegmentowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego „CD”, z usługami i garażem podziemnym.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: BRYKSY M3 Sp. z o.o. Saska Sp.k.

Powierzchnia użytkowa: 14 429,18 m2

Fotogaleria budowy


SASKA BLU

SASKA BLU Etap I

Budowa przy ul.Saskiej w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym w tym naziemnymi miejscami postojowymi, ciągami pieszymi i placem zabaw.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: BRYKSY M3 Sp. z o.o. Saska Sp.k.

Powierzchnia użytkowa: 8651,96 m2

Fotogaleria budowy


Osiedle Przy Mogilskiej

OSIEDLE PRZY MOGILSKIEJ

Budowa przy ul. Mogilskiej w Krakowie

Przedmiotem jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru oraz garażami podziemnymi. Budowa została podzielona na II etapy.

Łącznie powstanie tu 338 mieszkań.

Całkowita powierzchnia użytkowa: 24 246m2

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: DEVELIA S.A.

Video i Fotogaleria budowy


Świtezianki

ŚWITEZIANKI

Budowa przy ul.Świtezianki w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, układem komunikacji wewnętrznej, parkingami zewnętrznymi.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor:  Matexi Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita części podziemnej i nadziemnej – 7 373,80 m2

Powierzchnia całkowita części podziemnej – 1 761,76  m2

Powierzchnia całkowita części nadziemnej – 5 612,04  m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3 484,92 m²

Fotogaleria budowy


Hotel przy Grzegórzeckiej

Budowa Hotelu przy ul.Grzegórzeckiej 10 w Krakowie

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą
usługowego sposobu użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także
budowa podziemnej kondygnacji garażowo-technicznej oraz przebudowa i budowa
wewnętrznych instalacji

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego ,,FRONTON” Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 6973,45 m2

Fotogaleria budowy


Kameralny Prokocim

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul.Facimiech w Krakowie

Budowę charakteryzują trzy bryły naziemne z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, budową zjazdu i dojścia, układem komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznymi miejscami postojowymi.

W ramach osiedla powstanie 71 mieszkań jedno-, dwu-, trzy- oraz czteropokojowe o powierzchniach użytkowych od 27 m2 do 85 m2.

Powierzchnia całkowita: 7 578,24 m2

Zakończenie budowy: IV kwartał 2022

Fotogaleria budowy


Coco Springs

Osiedle Coco Springs

Budowa przy ul.Seweryna Goszczyńskiego w Krakowie

Budowa kompleksu usługowo – mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z trzech segmentów mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi.

Nazwa inwestycji: Coco Springs

Powierzchnia użytkowa: 9 937,01 m2

Fotogaleria budowy


D8 Premium Residential

D8 Premium Residential

Budowa przy ul.Dajwór 8 w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i lokalami użytkowymi oraz garażem podziemnym.

Nazwa inwestycji: D8 Premium Residential.

Powierzchnia użytkowa: 1435,77 m2

Fotogaleria budowy


OGRODY BORKOWSKIE

OGRODY BORKOWSKIE

Budowa przy ul.Obozowej w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z usługami w parterze

Inwestor: Krakowskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. Sp.k.

Powierzchnia użytkowa: 7665,81 m²

Fotogaleria budowy