Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie

  • Ilość mieszkań 251
  • Ilość lokali usługowych 7
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań 11 982,18m²
  • Powierzchnia użytkowa lokali usługowych 1 056,08m²
  • Kubatura (brutto) budynków 75 801,2m³

Inwestor: AFI PROJECT 3 Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: EXPRES-KONKURENT Sp. z o.o. sp.k.

Więcej o inwestycji i fotogaleria budowy


Budowa przy ul. Czerwone Maki w Krakowie

Budowa zespołu 4-ch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz naziemnymi miejscami postojowymi.

Powierzchnia całkowita inwestycji: 11 851,35 m²

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 207,11 m2

Kubatura budynku: 56 006,26 m3

Inwestor: EPOL HOLDING Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: Expres-Konkurent Sp. z o.o sp.k.

Fotogaleria budowy


Racławicka w Krakowie

Budowa przy ul.Racławickiej w Krakowie

Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, wbudowanymi stacjami transformatorowymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką 5 budynków przy ul. Racławickiej w Krakowie

Inwestor: ACTIV RACŁAWICKA Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: EXPRES-KONKURENT Sp. z o.o. sp.k.

Fotogaleria budowy


Solaris Park – Słoneczne marzenie

Solaris Park – Słoneczne marzenie

Budowa przy ul.Stanisława Lema w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma segmentami nadziemnymi: A1 i A2 wraz z garażem podziemnym oraz usługami w parterze segmentu A1.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor:  SEMACO II Sp. z o.o  sp.k.

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7 801,43 m²

Powierzchnia całkowita zabudowy: 12 924,81 m²

Video i Fotogaleria budowy


SASKA BLU

SASKA BLU Etap III

Budowa przy ul.Saskiej w Krakowie

SASKA BLU to kompleks składający się z kilku budynków realizowanych etapowo, dopełniony wyodrębnionymi strefami rekreacji, zabawy i wypoczynku.

Etap III to budowa dwusegmentowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego „CD”, z usługami i garażem podziemnym.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: BRYKSY M3 Sp. z o.o. Saska Sp.k.

Powierzchnia użytkowa: 14 429,18 m2

Fotogaleria budowy


SASKA BLU

SASKA BLU Etap I

Budowa przy ul.Saskiej w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym w tym naziemnymi miejscami postojowymi, ciągami pieszymi i placem zabaw.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: BRYKSY M3 Sp. z o.o. Saska Sp.k.

Powierzchnia użytkowa: 8651,96 m2

Fotogaleria budowy


Osiedle Przy Mogilskiej

OSIEDLE PRZY MOGILSKIEJ

Budowa przy ul. Mogilskiej w Krakowie

Przedmiotem jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru oraz garażami podziemnymi. Budowa została podzielona na II etapy.

Łącznie powstanie tu 338 mieszkań.

Całkowita powierzchnia użytkowa: 24 246m2

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: DEVELIA S.A.

Video i Fotogaleria budowy


Hotel przy Grzegórzeckiej

Budowa Hotelu przy ul.Grzegórzeckiej 10 w Krakowie

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą
usługowego sposobu użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także
budowa podziemnej kondygnacji garażowo-technicznej oraz przebudowa i budowa
wewnętrznych instalacji

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT

Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego ,,FRONTON” Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa: 6973,45 m2

Fotogaleria budowy


Kameralny Prokocim

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul.Facimiech w Krakowie

Budowę charakteryzują trzy bryły naziemne z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, budową zjazdu i dojścia, układem komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznymi miejscami postojowymi.

W ramach osiedla powstanie 71 mieszkań jedno-, dwu-, trzy- oraz czteropokojowe o powierzchniach użytkowych od 27 m2 do 85 m2.

Powierzchnia całkowita: 7 578,24 m2

Zakończenie budowy: IV kwartał 2022

Fotogaleria budowy


Coco Springs

Osiedle Coco Springs

Budowa przy ul.Seweryna Goszczyńskiego w Krakowie

Budowa kompleksu usługowo – mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z trzech segmentów mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi.

Nazwa inwestycji: Coco Springs

Powierzchnia użytkowa: 9 937,01 m2

Fotogaleria budowy


D8 Premium Residential

D8 Premium Residential

Budowa przy ul.Dajwór 8 w Krakowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i lokalami użytkowymi oraz garażem podziemnym.

Nazwa inwestycji: D8 Premium Residential.

Powierzchnia użytkowa: 1435,77 m2

Fotogaleria budowy