Budowa przy ul. Radzikowskiego

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym oraz przebudową chodnika w Krowodrzy przy ul. Radzikowskiego w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., ogrzewczymi, wymiennikowni, wentylacji mechanicznej, elektryki, teletechniki, oświetlenia zewnętrznego, instalacjami wewnętrznymi na terenie: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem do retencji wód opadowych, elektryczną, ogrzewczą, dojściami pieszymi do budynku oraz rampą zjazdową do garażu podziemnego

Powierzchnia Użytkowa: 2870 m2

Inwestor: Radzikowskiego APV sp. z o. o.

Generalny wykonawca: EXPRES-KONKURENT Sp. z o.o. sp.k.


Wizualizacja budowy


Betonowanie płyty fundamentowej

Realizacje w toku