Budowa przy ulicy Bohomolca 13

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w kondygnacji parteru wraz z garażem podziemnym oraz instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową, grzewczą, wentylacji grawitacyjnej, hydrantową, oddymianie klatek schodowych i garażu a także wewnętrznymi instalacjami poza obrysem budynków: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczną, energetyczną, parkingami naziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym, dojściami pieszymi, murami oporowymi oraz skarpami terenowymi w Śródmieściu, przy ul. Franciszka Bohomolca w Krakowie

Pow. Użytkowa: 7780,76 m2

Ilość mieszkań: 128

Ilość lokali usługowych: 5

Inwestor: Bryksy Domosfera 2 sp. z o.o., ul. Lipska 8, 30-721 Kraków

Wykonawca: EXPRES-KONKURENT Sp. z o.o. sp.k.


Wizualizacje budowy


Fotogaleria budowy

Kwiecień 2024

Marzec 2024

Styczeń 2024

Grudzień 2023

Listopad 2023

Październik 2023

Sierpień 2023


Realizacje w toku