Budowa przy ulicy Facimiech 12

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, układem komunikacji wewnętrznej, zewnętrznymi miejscami postojowymi, murami oporowymi i infrastrukturą techniczną.

49 mieszkań o powierzchniach użytkowych w zakresie 38-92 m2

Liczba kondygnacji: 13 (11 nadziemnych + 2 podziemne)


Powierzchnia całkowita: 6270,74 m2
Powierzchnia użytkowa: 2588,51 m2

Generalny Wykonawca: Expres-Konkurent Sp. z o.o. sp. k.
Inwestor: Matexi Polska Sp. z o.o.


Wizualizacja budowy


I etap procesu budowlanego

Realizacje w toku