Excon S.A. Marką Roku 2022

Nagroda Orły Polskiej Przedsiębiorczości przyznawana dla najlepszych przedsiębiorstw w swoich branżach ma na celu docenić oraz wyróżnić te podmioty, które mogą być inspiracją dla innych.

Marka Roku 2022, nagroda którą otrzymał Excon S.A. to tytuł przyznawany tym, którzy poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie oraz zarządzanie wyróżniają się na tle konkurencji. Oznacza to, że nagrodzona Firma działa w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz dba o swoich pracowników zapewniając im dobre warunki pracy i możliwości rozwoju.