Orły Polskiego Budownictwa – Menadżer 15-lecia

Orły Polskiego Budownictwa – to projekt, który już od 15 lat zgodnie za swoją misją nagradza, a przede wszystkim skutecznie promuje te firmy, które tworzą budownictwo nowoczesne i bezpieczne oraz stanowią wzór dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym.

W ramach tego projektu Nagrodę Specjalną czyli tytuł Menadżera 15-lecia otrzymał Właściciel i Prezes Grupy Excon Ekspres Konkurent Bogdan Hadała. Jest to wyróżnienie dla osób, które w sposób skuteczny i świadomy budują konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy, dążą do jej rozwoju przy jednoczesnym poszanowaniu norm etycznych. Gratulujemy!